Typ tekstu: Książka
Autor: Dybowska Alicja, Żaryn Jan, Żaryn Małgorzata
Tytuł: Polskie dzieje od czasów najdawniejszych do współczesności
Rok: 1996
władzą.

Na obszarach zajętych przez Armię Czerwoną znalazła się spora liczba polskich Żydów. Świadomość okrucieństw niemieckich i istniejący od lat wśród niektórych z nich sentyment do komunizmu spowodowały, że Rosjanie byli witani przez tę społeczność na ogół życzliwie. (Nie dotyczyło to bogatych Żydów i silnie związanych z II Rzeczypospolitą.) Wielu Żydów włączyło się następnie do działalności na rzecz ZSRR. Wpłynęło to negatywnie na stosunki polsko-żydowskie i ukraińsko-żydowskie.
Wileńszczyzna. Na terenach Wileńszczyzny najpierw Litwini - przybyli tu w większości z obszarów Kowieńszczyzny - odebrali Polakom wszelkie ważniejsze stanowiska i podjęli walkę z duchowieństwem polskim, a następnie po zajęciu całej Litwy przez ZSRR
władzą.<br><br>Na obszarach zajętych przez Armię Czerwoną znalazła się spora liczba polskich Żydów. Świadomość okrucieństw niemieckich i istniejący od lat wśród niektórych z nich sentyment do komunizmu spowodowały, że Rosjanie byli witani przez tę społeczność na ogół życzliwie. (Nie dotyczyło to bogatych Żydów i silnie związanych z II Rzeczypospolitą.) Wielu Żydów włączyło się następnie do działalności na rzecz ZSRR. Wpłynęło to negatywnie na stosunki polsko-żydowskie i ukraińsko-żydowskie.<br>Wileńszczyzna. Na terenach Wileńszczyzny najpierw Litwini - przybyli tu w większości z obszarów Kowieńszczyzny - odebrali Polakom wszelkie ważniejsze stanowiska i podjęli walkę z duchowieństwem polskim, a następnie po zajęciu całej Litwy przez ZSRR
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego