Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Wojsk Lądowych
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1998
i funkcjonowanie batalionowego punktu żywnościowego odpowiada szef logistyki batalionu. Bezpośrednio pracą batalionowego punktu żywnościowego kieruje dowódca drużyny gospodarczej. Szef logistyki batalionu określa sposób żywienia oraz kolejność i terminy dostarczania lub pobierania posiłków przez pododdziały. Posiłki w batalionowym punkcie żywnościowym są przygotowywane na podstawie jadłospisu opracowanego w sekcji materiałowej oddziału (brygady). Żywność jest dowożona z kompanii zaopatrzenia brygady (pułku) raz na dobę, pod koniec dnia walki lub raz na dwa dni.
Dowódca kompanii jest zobowiązany zorganizować przyjęcie transportu z żywnością i posiłku. Powiadamia on dowódców plutonów o miejscu i czasie rozwinięcia kompanijny punkt żywienia oraz o kolejności i sposobie pobierania posiłków. Posiłki
i funkcjonowanie batalionowego punktu żywnościowego odpowiada szef logistyki batalionu. Bezpośrednio pracą batalionowego punktu żywnościowego kieruje dowódca drużyny gospodarczej. Szef logistyki batalionu określa sposób żywienia oraz kolejność i terminy dostarczania lub pobierania posiłków przez pododdziały. Posiłki w batalionowym punkcie żywnościowym są przygotowywane na podstawie jadłospisu opracowanego w sekcji materiałowej oddziału (brygady). Żywność jest dowożona z kompanii zaopatrzenia brygady (pułku) raz na dobę, pod koniec dnia walki lub raz na dwa dni.<br>Dowódca kompanii jest zobowiązany zorganizować przyjęcie transportu z żywnością i posiłku. Powiadamia on dowódców plutonów o miejscu i czasie rozwinięcia kompanijny punkt żywienia oraz o kolejności i sposobie pobierania posiłków. Posiłki
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego