Typ tekstu: Książka
Autor: Kośmider Joanna, Mazur-Chrzanowska Barbara, Wyszyński Bartosz
Tytuł: Odory
Rok: 2002
sprzęt laboratoryjny oraz instalacje wentylacyjno-klimatyzacyjne. Określają metody sprawdzania sensorycznej wrażliwości uczestników pomiarów, sposoby prezentacji próbek i rejestracji wyników ocen, metody statystycznego opracowania wyników itp.
Podczas opracowywania polskich norm dotyczących analizy sensorycznej wiodącą rolę odegrał zespół Damazego J. Tilgnera z Politechniki Gdańskiej. Jego prace kontynuowała Nina Baryłko-Pikielna z Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie, w którym wyodrębniono Pracownię Analizy Sensorycznej. Wymienieni specjaliści utworzyli wielokrotnie cytowaną w światowym piśmiennictwie polską szkołę analizy sensorycznej. Prace w zakresie normalizacji metodyki analiz, podjęte w roku 1960,były pionierskie i unikalne w skali światowej. Najwcześniej opracowane normy objęły tematy: Metody analizy sensorycznej. Analiza jakości cząstkowej
sprzęt laboratoryjny oraz instalacje wentylacyjno-klimatyzacyjne. Określają metody sprawdzania sensorycznej wrażliwości uczestników pomiarów, sposoby prezentacji próbek i rejestracji wyników ocen, metody statystycznego opracowania wyników itp.<br>Podczas opracowywania polskich norm dotyczących analizy sensorycznej wiodącą rolę odegrał zespół Damazego J. Tilgnera z Politechniki Gdańskiej. Jego prace kontynuowała Nina Baryłko-Pikielna z Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie, w którym wyodrębniono Pracownię Analizy Sensorycznej. Wymienieni specjaliści utworzyli wielokrotnie cytowaną w światowym piśmiennictwie polską szkołę analizy sensorycznej. Prace w zakresie normalizacji metodyki analiz, podjęte w roku 1960,były pionierskie i unikalne w skali światowej. Najwcześniej opracowane normy objęły tematy: Metody analizy sensorycznej. Analiza jakości cząstkowej
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego