Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Organizacji
Nr: 7
Miejsce wydania: Warszawa
Rok powstania: 1965
powiązanie działalności TNOiK z praktyką gospodarczą. Regulamin ten określał warunki przyjęcia na członków popierających oraz ustalał dokładnie prawa i obowiązki obu stron, tj. członka popierającego i Oddziału TNOiK. Do podstawowych obowiązków członka popierającego należało popieranie działalności Towarzystwa i stwarzanie sprzyjającej atmosfery do badań i prac organizatorskich na terenie podległych jednostek, a nadto opłacanie składek członkowskich w wysokości 200-500 zł miesięcznie, zależnie od złożonej deklaracji. Oddział ze swej strony zapewniał swoim członkom popierającym następujące korzyści:
a. uczestnictwo przedstawicieli członków w obradach Towarzystwa i działalności jego sekcji, szczególnie przy ustalaniu tematyki badań i prac,
b. bezpłatne otrzymywanie wydawnictw Oddziału.
c. bezpłatne otrzymywanie "Przeglądu
powiązanie działalności TNOiK z praktyką gospodarczą. Regulamin ten określał warunki przyjęcia na członków popierających oraz ustalał dokładnie prawa i obowiązki obu stron, tj. członka popierającego i Oddziału TNOiK. &lt;page nr=30&gt; Do podstawowych obowiązków członka popierającego należało popieranie działalności Towarzystwa i stwarzanie sprzyjającej atmosfery do badań i prac organizatorskich na terenie podległych jednostek, a nadto opłacanie składek członkowskich w wysokości 200-500 zł miesięcznie, zależnie od złożonej deklaracji. Oddział ze swej strony zapewniał swoim członkom popierającym następujące korzyści:<br>a. uczestnictwo przedstawicieli członków w obradach Towarzystwa i działalności jego sekcji, szczególnie przy ustalaniu tematyki badań i prac,<br>b. bezpłatne otrzymywanie wydawnictw Oddziału.<br>c. bezpłatne otrzymywanie "Przeglądu
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego