Typ tekstu: Książka
Autor: Ozga-Zielińska Maria,
Brzeziński Jerzy
Tytuł: Hydrologia stosowana
Rok: 1994
i ANK odnoszące się do zlewni niekontrolowanej. Wartość parametru n należy obliczyć na podstawie pomiarów prowadzonych w zlewni kontrolowanej, a jeśli nie ma takiej możliwości, należy ją przyjąć w zależności od rodzaju przenoszonej charakterystyki przepływu, w sposób stosowany przy ekstrapolacji.
Spełnienie warunku pełnej analogii pomiędzy dwiema zlewniami jest praktycznie nieosiągalne, a ponadto nie ma możliwości obiektywnego sprawdzenia "stopnia" ich podobieństwa. Jest to związane z brakiem obiektywnych miar podobieństwa zlewni. Wobec tego pozostaje porównanie wybranych cech fizycznogeograficznych (patrz rozdz. 5.1) i charakterystyk meteorologicznych (opady, temperatury powietrza itp.) określonych dla każdej z tych zlewni i subiektywne zdecydowanie, że zlewnie te można uznać za
i ANK odnoszące się do zlewni niekontrolowanej. Wartość parametru n należy obliczyć na podstawie pomiarów prowadzonych w zlewni kontrolowanej, a jeśli nie ma takiej możliwości, należy ją przyjąć w zależności od rodzaju przenoszonej charakterystyki przepływu, w sposób stosowany przy ekstrapolacji.<br>Spełnienie warunku pełnej analogii pomiędzy dwiema zlewniami jest praktycznie nieosiągalne, a ponadto nie ma możliwości obiektywnego sprawdzenia "stopnia" ich podobieństwa. Jest to związane z brakiem obiektywnych miar podobieństwa zlewni. Wobec tego pozostaje porównanie wybranych cech &lt;orig&gt;fizycznogeograficznych&lt;/&gt; (patrz rozdz. 5.1) i charakterystyk meteorologicznych (opady, temperatury powietrza itp.) określonych dla każdej z tych zlewni i subiektywne zdecydowanie, że zlewnie te można uznać za
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego