Typ tekstu: Książka
Autor: Lawrowski Zbigniew
Tytuł: Technika smarowania
Rok wydania: 1996
Rok powstania: 1997
katalogach. Penetracja orientuje nas również co do możliwości utrzymywania się smaru plastycznego na powierzchniach roboczych oraz co do możliwości uszczelnienia węzła tarcia za pomocą smaru.

W tablicy 15 podano orientacyjne zakresy lepkości olejów do niektórych węzłów tarcia. Jak widać z tej tablicy, wymagane lepkości wahają się w dużym przedziale wartości, a ponadto w wielu wypadkach stosuje się oleje o podobnej lepkości do smarowania różnych zespołów i maszyn. Tę drugą uwagę ilustruje jeszcze wyraźniej rys. 20, na którym podano zakresy lepkości olejów silnikowych i olejów do przekładni samochodowych (według nomenklatury SAE). Z rysunku tego widać, że zakresy lepkości olejów: przekładniowego SAE 80 i
katalogach. Penetracja orientuje nas również co do możliwości utrzymywania się smaru plastycznego na powierzchniach roboczych oraz co do możliwości uszczelnienia węzła tarcia za pomocą smaru.<br>&lt;gap&gt;<br>W tablicy 15 podano orientacyjne zakresy lepkości olejów do niektórych węzłów tarcia. Jak widać z tej tablicy, wymagane lepkości wahają się w dużym przedziale wartości, a ponadto w wielu wypadkach stosuje się oleje o podobnej lepkości do smarowania różnych zespołów i maszyn. Tę drugą uwagę ilustruje jeszcze wyraźniej rys. 20, na którym podano zakresy lepkości olejów silnikowych i olejów do przekładni samochodowych (według nomenklatury SAE). Z rysunku tego widać, że zakresy lepkości olejów: przekładniowego SAE 80 i
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego