Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Almanach Humanistyczny "Bez wiedzy i zgody..."
Nr: 5
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1986
Barańczak charakteryzuje trzy obiegowe tezy krytycznoliterackie dotyczące poezji Herberta. Są to: przekonanie o "zachodnim" charakterze tej twórczości, o jej zwróceniu ku przeszłości, i o estetycznym (kulturowym) ornamencie dominującym nad przedstawianą rzeczywistością empiryczną. Wszystkie te trzy tezy - twierdzi Barańczak - są o tyle nieprawdziwe, że absolutyzują tylko jedną z cząstek poetyki Herberta, a ponadto każda z nich jest wynikiem różnych deformacji, jakim poddane jest w PRL pisanie o literaturze. A mianowicie: deformacji pokoleniowej, cenzuralnej lub taktycznej. Efektem tych spiętrzających się latami deformacji (nieporozumień) było powstanie czegoś "w rodzaju statystycznej średniej opinii o poezji Herberta", spoza której "prawie już nie widać samej poezji" . Cztery następne
Barańczak charakteryzuje trzy obiegowe tezy krytycznoliterackie dotyczące poezji Herberta. Są to: przekonanie o "zachodnim" charakterze tej twórczości, o jej zwróceniu ku przeszłości, i o estetycznym (kulturowym) ornamencie dominującym nad przedstawianą rzeczywistością empiryczną. Wszystkie te trzy tezy - twierdzi Barańczak - są o tyle nieprawdziwe, że absolutyzują tylko jedną z cząstek poetyki Herberta, a ponadto każda z nich jest wynikiem różnych deformacji, jakim poddane jest w PRL pisanie o literaturze. A mianowicie: deformacji pokoleniowej, cenzuralnej lub taktycznej. Efektem tych spiętrzających się latami deformacji (nieporozumień) było powstanie czegoś "w rodzaju statystycznej średniej opinii o poezji Herberta", spoza której "prawie już nie widać samej poezji" <page nr=29>. Cztery następne
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego