Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklamy turystyczne
Rok: 1998
wejścia na rynek nowej edycji karty.


UBEZPIECZENIA W PODRÓŻY
WARTA TRAVEL
W razie nagłej choroby lub nieszczęśliwego wypadku
ZAPEWNIAMY KOMPLEKSOWĄ OPIEKĘ
* zwrot kosztów leczenia nagłych zachorowań i nieszczęśliwych wypadków,
* zwrot kosztów odwołania (lub przerwania) - z przyczyn losowych - uczestnictwa w zagranicznej imprezie turystycznej,
* rekompensatę za utracony, zniszczony lub uszkodzony bagaż podróżny,
a ponadto w ramach nowego ubezpieczenia ASSISTANCE:
* zorganizowanie pomocy medycznej i zwrot jej kosztów,
* transport ubezpieczonego i jego rodziny do kraju,
* zwrot szczególnych kosztów poniesionych przez rodzinę (telefony, taksówki),
* zwrot kosztów odwiedzin osób bliskich,
* szeroką pomoc prawną,
* opiekę nad dziećmi ubezpieczonego,
* pomoc pieniężną w przypadku kradzieży środków finansowych lub na pokrycie kaucji
wejścia na rynek nowej edycji karty.&lt;/&gt;<br>&lt;gap&gt;<br>&lt;div type="advert" sub="tourism"&gt;<br>&lt;tit&gt;UBEZPIECZENIA W PODRÓŻY<br>WARTA TRAVEL&lt;/&gt;<br>W razie nagłej choroby lub nieszczęśliwego wypadku<br>&lt;tit&gt;ZAPEWNIAMY KOMPLEKSOWĄ OPIEKĘ&lt;/&gt;<br>* zwrot kosztów leczenia nagłych zachorowań i nieszczęśliwych wypadków,<br>* zwrot kosztów odwołania (lub przerwania) - z przyczyn losowych - uczestnictwa w zagranicznej imprezie turystycznej,<br>* rekompensatę za utracony, zniszczony lub uszkodzony bagaż podróżny,<br>a ponadto w ramach nowego ubezpieczenia ASSISTANCE:<br>* zorganizowanie pomocy medycznej i zwrot jej kosztów,<br>* transport ubezpieczonego i jego rodziny do kraju,<br>* zwrot szczególnych kosztów poniesionych przez rodzinę (telefony, taksówki),<br>* zwrot kosztów odwiedzin osób bliskich,<br>* szeroką pomoc prawną,<br>* opiekę nad dziećmi ubezpieczonego,<br>* pomoc pieniężną w przypadku kradzieży środków finansowych lub na pokrycie kaucji
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego