Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: informacje o polisach ubezpieczeniowych
Rok: 2000
szkody powstałe wskutek rabunku poza mieszkaniem - w ruchomościach domowych wymienionych w ust. 4 - stanowi kwota odpowiadająca 10% sumy ubezpieczenia, określonej dla danej grupy mienia.
7. Przy ubezpieczeniu od kradzieży z włamaniem i rabunku, mieszkanie uważa się za należycie zabezpieczone, jeżeli spełnione zostały łącznie warunki wymienione w § 4 pkt. 1-4 a ponadto:
1) jeden z zamków, o których mowa w § 4 pkt. 1 powinien być o zwiększonej odporności na sforsowanie, potwierdzonej atestem Instytutu Mechaniki Precyzyjnej i Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji; za równorzędne uważa się wyposażenie mieszkania w drzwi wzmocnione, posiadające atest wymienionych wyżej jednostek.
2) w mieszkaniu na parterze lub samodzielnym domu
szkody powstałe wskutek rabunku poza mieszkaniem - w ruchomościach domowych wymienionych w ust. 4 - stanowi kwota odpowiadająca 10% sumy ubezpieczenia, określonej dla danej grupy mienia.<br>7. Przy ubezpieczeniu od kradzieży z włamaniem i rabunku, mieszkanie uważa się za należycie zabezpieczone, jeżeli spełnione zostały łącznie warunki wymienione w § 4 pkt. 1-4 a ponadto:<br>1) jeden z zamków, o których mowa w § 4 pkt. 1 powinien być o zwiększonej odporności na sforsowanie, potwierdzonej atestem Instytutu Mechaniki Precyzyjnej i Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji; za równorzędne uważa się wyposażenie mieszkania w drzwi wzmocnione, posiadające atest wymienionych wyżej jednostek.<br>2) w mieszkaniu na parterze lub samodzielnym domu
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego