Typ tekstu: Książka
Tytuł: Alkohol a społeczeństwo. Postawy i zachowania Polaków wobec alkoholu i problemów alkoholowych
Rok: 2004
PUBLICZNA NA TEMAT RANGI ALKOHOLIZMU NA TLE INNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

WPROWADZENIE
Poszukując perspektywy teoretycznej przydatnej do analizy zmian, jakie zachodzą w społecznych definicjach i postrzeganiu rangi problemów związanych z używaniem alkoholu, jak i innych substancji psychoaktywnych, warto zauważyć, że od początku rozwoju socjologii problemów społecznych, alkoholizm i narkomania były, niejako a priori, umieszczane wśród kwestii wymagających działań i badań. Zmienność perspektyw, z jakich socjologia objaśniała i badała problemy społeczne, była naturalnym następstwem zmian społecznych i kulturowych. Szczególnie okresy dynamicznych przeobrażeń, sytuacji kryzysowych, pojawiania się nieznanych wcześniej zjawisk, były impulsem rozwoju nowych perspektyw. W historii socjologii problemów społecznych widoczny jest proces coraz szerszego
PUBLICZNA NA TEMAT RANGI ALKOHOLIZMU NA TLE INNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH&lt;/&gt;<br><br>&lt;tit&gt;WPROWADZENIE&lt;/&gt;<br>Poszukując perspektywy teoretycznej przydatnej do analizy zmian, jakie zachodzą w społecznych definicjach i postrzeganiu rangi problemów związanych z używaniem alkoholu, jak i innych substancji psychoaktywnych, warto zauważyć, że od początku rozwoju socjologii problemów społecznych, alkoholizm i narkomania były, niejako a priori, umieszczane wśród kwestii wymagających działań i badań. Zmienność perspektyw, z jakich socjologia objaśniała i badała problemy społeczne, była naturalnym następstwem zmian społecznych i kulturowych. Szczególnie okresy dynamicznych przeobrażeń, sytuacji kryzysowych, pojawiania się nieznanych wcześniej zjawisk, były impulsem rozwoju nowych perspektyw. W historii socjologii problemów społecznych widoczny jest proces coraz szerszego
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego