Typ tekstu: Książka
Autor: Szaniawski Klemens
Tytuł: O nauce, rozumowaniu i wartościach
Rok: 1994
zwane klasyczne albo aprioryczne rozumienie prawdopodobieństwa - jako stosunku liczby zdarzeń sprzyjających do liczby wszystkich zdarzeń możliwych - jest nie do utrzymania. Opiera się ono mianowicie na pojęciu tzw. zdarzeń równomożliwych. Otóż jeśli "równomożliwych" znaczy: "równoprawdopodobnych", mamy błędne koło w definiowaniu. Jeżeli zaś zdarzenia "równomożliwe" to takie, co do których nie istnieją a priori dane o częstszym występowaniu jednego niż drugiego, to powstają nowe trudności. Po pierwsze, nie istnieje gwarancja, że takie aprioryczne prawdopodobieństwo znajdzie potwierdzenie w doświadczeniu, w praktyce. Twierdzenie Bernoulliego, na które powołują się zwolennicy tej teorii, nie jest - jak słusznie podkreśla Chinczyn - żadnym uzasadnieniem zgodności ich obliczeń z rzeczywistym przebiegiem zdarzeń
zwane klasyczne albo aprioryczne rozumienie prawdopodobieństwa - jako stosunku liczby zdarzeń sprzyjających do liczby wszystkich zdarzeń możliwych - jest nie do utrzymania. Opiera się ono mianowicie na pojęciu tzw. zdarzeń równomożliwych. Otóż jeśli "równomożliwych" znaczy: "równoprawdopodobnych", mamy błędne koło w definiowaniu. Jeżeli zaś zdarzenia "równomożliwe" to takie, co do których nie istnieją a priori dane o częstszym występowaniu jednego niż drugiego, to powstają nowe trudności. Po pierwsze, nie istnieje gwarancja, że takie aprioryczne prawdopodobieństwo znajdzie potwierdzenie w doświadczeniu, w praktyce. Twierdzenie Bernoulliego, na które powołują się zwolennicy tej teorii, nie jest - jak słusznie podkreśla Chinczyn - żadnym uzasadnieniem zgodności ich obliczeń z rzeczywistym przebiegiem zdarzeń
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego