Typ tekstu: Książka
Autor: Szaniawski Klemens
Tytuł: O nauce, rozumowaniu i wartościach
Rok: 1994
okazywać przez odniesienie do "bilansu" spodziewanych zysków i strat, które by się poniosło przy systematycznym stosowaniu danego sposobu wnioskowania. Bilans ten jednak jest, jak mi się wydaje, dosyć swoisty i nie da się go na ogół utworzyć przez proste zestawienie pozycji "zyski" z pozycją "straty" - chyba że istnieje tzw. rozkład a priori, określony na zbiorze wszystkich możliwych hipotez. Jeżeli powyższe (na razie ogólnikowo sformułowane) zdanie jest prawdziwe, to nie można mówić o prostej "dodatniości" bilansu i trzeba by było racjonalność sposobu wnioskowania określać jako bardziej skomplikowaną funkcję zysków i strat - mniej może oczywistą niż zwykła przewaga zysków nad stratami. O tych właśnie
okazywać przez odniesienie do "bilansu" spodziewanych zysków i strat, które by się poniosło przy systematycznym stosowaniu danego sposobu wnioskowania. Bilans ten jednak jest, jak mi się wydaje, dosyć swoisty i nie da się go na ogół utworzyć przez proste zestawienie pozycji "zyski" z pozycją "straty" - chyba że istnieje tzw. rozkład a priori, określony na zbiorze wszystkich możliwych hipotez. Jeżeli powyższe (na razie ogólnikowo sformułowane) zdanie jest prawdziwe, to nie można mówić o prostej "dodatniości" bilansu i trzeba by było racjonalność sposobu wnioskowania określać jako bardziej skomplikowaną funkcję zysków i strat - mniej może oczywistą niż zwykła przewaga zysków nad stratami. O tych właśnie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego