Typ tekstu: Książka
Autor: Szaniawski Klemens
Tytuł: O nauce, rozumowaniu i wartościach
Rok: 1994
wyraz liczbowy, przyporządkowując tym hipotezom odpowiednie prawdopodobieństwa. Tego nie można na ogół zrobić bez wykraczania poza pogląd, który się rzeczywiście posiada.
Przeciw tej ostatniej tezie zwolennicy bayesizmu wysuwają argument natury empirycznej. Badania eksperymentalne pokazują mianowicie, iż w niektórych przynajmniej wypadkach podejmowanie decyzji przebiega tak, jak gdyby decydent przypisywał hipotezom prawdopodobieństwo a priori i starał się zmaksymalizować przeciętną wartość użyteczności. Ściślej: rzeczywiste decyzje ludzkie dają się wytłumaczyć na gruncie takiej właśnie teorii. Wobec tego wystarczy postawić decydenta w sytuacji przymusowej (w sensie odpowiedniego systemu nagród za decyzję trafną i kar za błędną), aby nadał on jednak konkretne wartości liczbowe prawdopodobieństwom a priori. Ostatecznie
wyraz liczbowy, przyporządkowując tym hipotezom odpowiednie prawdopodobieństwa. Tego nie można na ogół zrobić bez wykraczania poza pogląd, który się rzeczywiście posiada.<br> Przeciw tej ostatniej tezie zwolennicy bayesizmu wysuwają argument natury empirycznej. Badania eksperymentalne pokazują mianowicie, iż w niektórych przynajmniej wypadkach podejmowanie decyzji przebiega tak, jak gdyby decydent przypisywał hipotezom prawdopodobieństwo a priori i starał się zmaksymalizować przeciętną wartość użyteczności. Ściślej: rzeczywiste decyzje ludzkie dają się wytłumaczyć na gruncie takiej właśnie teorii. Wobec tego wystarczy postawić decydenta w sytuacji przymusowej (w sensie odpowiedniego systemu nagród za decyzję trafną i kar za błędną), aby nadał on jednak konkretne wartości liczbowe prawdopodobieństwom a priori. Ostatecznie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego