Typ tekstu: Książka
Autor: Ziembiński Zygmunt
Tytuł: Logika praktyczna
Rok wydania: 1995
Rok powstania: 1956
świetle naszej wiedzy o strukturze badanego zbioru przyszłych zdarzeń prawdopodobieństwo interesującego nas zdarzenia wynosi np. 1/3, nie znaczy bynajmniej, że zawsze co trzecie kolejne zdarzenie w tym zbiorze jest zdarzeniem, które nas interesuje.
3. Prawdopodobieństwo aposterioryczne
Ustalając miarę prawdopodobieństwa według klasycznej teorii prawdopodobieństwa opieramy się na przyjmowanych z góry (a priori) założeniach co do struktury rozważanego zbioru zdarzeń, w którym wystąpić ma interesujące nas zdarzenie. Natomiast określając prawdopodobieństwo na gruncie teorii częstościowej, czyli aposteriorycznej, odwołujemy się do wyników badań przeprowadzonych nad kolejnymi przypadkami występowania albo niewystępowania zdarzeń interesującego nas rodzaju w pewnym badanym zbiorze zdarzeń - i dopiero na podstawie wyników tych
świetle naszej wiedzy o strukturze badanego zbioru przyszłych zdarzeń prawdopodobieństwo interesującego nas zdarzenia wynosi np. 1/3, nie znaczy bynajmniej, że zawsze co trzecie kolejne zdarzenie w tym zbiorze jest zdarzeniem, które nas interesuje.<br> 3. Prawdopodobieństwo aposterioryczne<br> Ustalając miarę prawdopodobieństwa według klasycznej teorii prawdopodobieństwa opieramy się na przyjmowanych z góry (a priori) założeniach co do struktury rozważanego zbioru zdarzeń, w którym wystąpić ma interesujące nas zdarzenie. Natomiast określając prawdopodobieństwo na gruncie teorii &lt;page nr= 209&gt; częstościowej, czyli aposteriorycznej, odwołujemy się do wyników badań przeprowadzonych nad kolejnymi przypadkami występowania albo niewystępowania zdarzeń interesującego nas rodzaju w pewnym badanym zbiorze zdarzeń - i dopiero na podstawie wyników tych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego