Typ tekstu: Książka
Autor: Szaniawski Klemens
Tytuł: O nauce, rozumowaniu i wartościach
Rok wydania: 1994
Rok powstania: 1966
wnioskowania indukcyjnego należy do z góry określonej klasy zdań; wnioskowanie wyróżnia ze zbioru konkluzji możliwych tę właśnie, którą się akceptuje w świetle danych doświadczenia i ze względu na przyjętą regułę. Sytuacja taka nie zachodzi w przypadku konstruowania teorii: klasa założeń "nadbudowywanych" nad danymi doświadczenia nie jest i nie może być a priori zdefiniowana. W tym właśnie sensie budowa teorii jest działalnością twórczą.
Teorie wyjaśniająco-predykcyjne (zwane też czasem modelami matematycznymi odpowiednich klas zjawisk) nie dotrzymują kroku wynikom uzyskanym w trybie bezpośredniego wnioskowania z doświadczenia. Jest to zupełnie zrozumiałe, jeśli weźmie się pod uwagę wymagania, jakie stawia kompetencjom oraz pomysłowości badacza adekwatne wyjaśnienie
wnioskowania indukcyjnego należy do z góry określonej klasy zdań; wnioskowanie wyróżnia ze zbioru konkluzji możliwych tę właśnie, którą się akceptuje w świetle danych doświadczenia i ze względu na przyjętą regułę. Sytuacja taka nie zachodzi w przypadku konstruowania teorii: klasa założeń "nadbudowywanych" nad danymi doświadczenia nie jest i nie może być a priori zdefiniowana. W tym właśnie sensie budowa teorii jest działalnością twórczą.<br>Teorie wyjaśniająco-predykcyjne (zwane też czasem modelami matematycznymi odpowiednich klas zjawisk) nie dotrzymują kroku wynikom uzyskanym w trybie bezpośredniego wnioskowania z doświadczenia. Jest to zupełnie zrozumiałe, jeśli weźmie się pod uwagę wymagania, jakie stawia kompetencjom oraz pomysłowości badacza adekwatne wyjaśnienie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego