Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Wojsk Lądowych
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1998
obowiązujących w NATO natomiast z operacją mamy do czynienia wówczas, gdy w jej wyniku zostanie osiągnięty cel strategiczny (polityczny). Jeżeli celu takiego nie osiągnie się, to nawet działania operacyjne prowadzone przez korpusy mają wymiar taktyczny. Z drugiej strony zaś działania mogą prowadzić dywizje, a nawet brygady. Operacyjność nie jest więc a priori przywiązana do określonych szczebli, jak ma to miejsce u nas.
Wiele trudności, nawet dla wytrawnych tłumaczy, sprawiają operacje połączone. Zwłaszcza że angielskie słowa joint i combined tłumaczy się na język polski tak samo. Tymczasem Joint Operations, czyli operacje połączone, to działania, w których biorą udział elementy co najmniej dwóch rodzajów
obowiązujących w NATO natomiast z operacją mamy do czynienia wówczas, gdy w jej wyniku zostanie osiągnięty cel strategiczny (polityczny). Jeżeli celu takiego nie osiągnie się, to nawet działania operacyjne prowadzone przez korpusy mają wymiar taktyczny. Z drugiej strony zaś działania mogą prowadzić dywizje, a nawet brygady. Operacyjność nie jest więc a priori przywiązana do określonych szczebli, jak ma to miejsce u nas.<br>Wiele trudności, nawet dla wytrawnych tłumaczy, sprawiają operacje połączone. Zwłaszcza że angielskie słowa &lt;foreign&gt;joint&lt;/&gt; i &lt;foreign&gt;combined&lt;/&gt; tłumaczy się na język polski tak samo. Tymczasem &lt;foreign&gt;Joint Operations&lt;/&gt;, czyli operacje połączone, to działania, w których biorą udział elementy co najmniej dwóch rodzajów
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego