Typ tekstu: Książka
Autor: Jedliński Krzysztof i inni
Tytuł: Trening interpersonalny
Rok: 1997
grupy pełni jakąś rolę. Nie ma uczestników "bez teki". W trakcie procesu rozwoju grupy uczestnik może po kolei pełnić kilka różnych ról.

ROZDZIAŁ CZWARTY

Normy grupowe

Normy grupowe są to wzorce zachowań, do jakich stosują się uczestnicy danej grupy. Można je podzielić na normy formalne, zwykle pochodzenia zewnętrznego, które istnieją a priori, przed ukształtowaniem się grupy, oraz na normy nieformalne, będące dziełem samej grupy, wypracowane w toku jej rozwoju. Do norm formalnych w naszym wypadku zaliczyć należy ogólne normy przekazywane wszystkim uczestnikom turnusu na początku zajęć (patrz s. ...) oraz reguły komunikacji w grupie podawane podczas pierwszej sesji grupowej (patrz s. ...).

W procesie
grupy pełni jakąś rolę. Nie ma uczestników "bez teki". W trakcie procesu rozwoju grupy uczestnik może po kolei pełnić kilka różnych ról.<br><br>&lt;tit&gt;ROZDZIAŁ CZWARTY<br><br>Normy grupowe&lt;/&gt;<br><br>Normy grupowe są to wzorce zachowań, do jakich stosują się uczestnicy danej grupy. Można je podzielić na normy formalne, zwykle pochodzenia zewnętrznego, które istnieją a priori, przed ukształtowaniem się grupy, oraz na normy nieformalne, będące dziełem samej grupy, wypracowane w toku jej rozwoju. Do norm formalnych w naszym wypadku zaliczyć należy ogólne normy przekazywane wszystkim uczestnikom turnusu na początku zajęć (patrz s. ...) oraz reguły komunikacji w grupie podawane podczas pierwszej sesji grupowej (patrz s. ...).<br><br>W procesie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego