Typ tekstu: Książka
Autor: Krzymowska-Kostrowicka Alicja
Tytuł: Geoekologia turystyki i wypoczynku
Rok: 1997
przecinających się skalach, np. bioterapeutycznych wartości składowych krajobrazu i jego wartości estetycznych. Daje to dobry obraz struktury wartości, ich spójności, bądź rozłączności, jak też konfliktów między dwiema tymi cechami, co ułatwia programowanie turystyki lub wypoczynku. Ocena atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej krajobrazu (lub jego fragmentów) może być jednoznaczna jedynie w ramach przyjmowanych a priori założeń teoretyczno-metodologicznych, które rzutują na sposób widzenia rzeczywistości. Wojciechowski (1994) wyróżnia 10 ujęć w ocenie środowiska:
1) podejście "ekologiczne" lub "fizyczno-geograficzne", w którym dominuje pogląd, że obiektywne, mierzalne parametry mogą być użyte do oceny "ogólnej jakości krajobrazu", a nawet do przewidywań preferencji subiektywnych;
2) podejście "formalno-estetyczne" zakłada
przecinających się skalach, np. bioterapeutycznych wartości składowych krajobrazu i jego wartości estetycznych. Daje to dobry obraz struktury wartości, ich spójności, bądź rozłączności, jak też konfliktów między dwiema tymi cechami, co ułatwia programowanie turystyki lub wypoczynku. Ocena atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej krajobrazu (lub jego fragmentów) może być jednoznaczna jedynie w ramach przyjmowanych a priori założeń teoretyczno-metodologicznych, które rzutują na sposób widzenia rzeczywistości. Wojciechowski (1994) wyróżnia 10 ujęć w ocenie środowiska:<br>1) podejście "ekologiczne" lub "fizyczno-geograficzne", w którym dominuje pogląd, że obiektywne, mierzalne parametry mogą być użyte do oceny "ogólnej jakości krajobrazu", a nawet do przewidywań preferencji subiektywnych;<br>2) podejście "formalno-estetyczne" zakłada
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego