Typ tekstu: Książka
Autor: Basztura Czesław
Tytuł: Komputerowe systemy diagnostyki akustycznej
Rok: 1996
regułach. Z drugiej strony, jeśli wnioskowania zależą od wielu cech wejściowych, wówczas preferowanym podejściem może być indukcja oparta na ramach. W tym ostatnim przypadku, napisanie zestawu reguł mogłoby być trudne, ponieważ cały kontekst dla zastosowania każdej reguły musiałby być zawarty w warunkach tej reguły. Przyjmując nawet, że można byłoby rozpoznać a priori całość tego istotnego kontekstu, to wynikająca z niego baza wiedzy byłaby potencjalnie olbrzymim zestawem reguł. Po podaniu powyższych czynników i porównaniu, omawianych przez nas, stron dodatnich i ujemnych, można zaproponować wytyczne dla wybrania podejścia do tworzenia systemu ekspertowego dla określonego problemu. Pewne wytyczne służące do wyboru metody zamieszczono w tablicy
regułach. Z drugiej strony, jeśli wnioskowania zależą od wielu cech wejściowych, wówczas preferowanym podejściem może być indukcja oparta na ramach. W tym ostatnim przypadku, napisanie zestawu reguł mogłoby być trudne, ponieważ cały kontekst dla zastosowania każdej reguły musiałby być zawarty w warunkach tej reguły. Przyjmując nawet, że można byłoby rozpoznać a priori całość tego istotnego kontekstu, to wynikająca z niego baza wiedzy byłaby potencjalnie olbrzymim zestawem reguł. Po podaniu powyższych czynników i porównaniu, omawianych przez nas, stron dodatnich i ujemnych, można zaproponować wytyczne dla wybrania podejścia do tworzenia systemu ekspertowego dla określonego problemu. Pewne wytyczne służące do wyboru metody zamieszczono w tablicy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego