Typ tekstu: Książka
Autor: Kozłowski Stefan
Tytuł: Ekorozwój - wyzwanie XXI wieku
Rok: 2000
Sytuacja ekologiczna Polski wymaga podjęcia w najbliższym czasie radykalnych zmian struktury gospodarczej kraju, w tym zmiany kierunku rozwoju energetyki. Podstawowym warunkiem niedopuszczenia w przyszłości do klęski ekologicznej jest ograniczenie spalania węgla zarówno jako źródła energii pierwotnej, jak i końcowej.
W realnych warunkach Polski nie ma więc racjonalnych podstaw do wyeliminowania (a priori) udziału paliwa jądrowego w krajowym bilansie paliw i energii. Energetyka jądrowa stanowi bez porównania mniejsze zagrożenie dla zdrowia i życia ludności i pracowników oraz mniejszą uciążliwość dla środowiska przyrodniczego niż energetyka oparta na spalaniu paliw konwencjonalnych. Ryzyko strat zdrowotnych jest w przypadku energetyki jądrowej setki razy mniejsze.
Mając na uwadze
Sytuacja ekologiczna Polski wymaga podjęcia w najbliższym czasie radykalnych zmian struktury gospodarczej kraju, w tym zmiany kierunku rozwoju energetyki. Podstawowym warunkiem niedopuszczenia w przyszłości do klęski ekologicznej jest ograniczenie spalania węgla zarówno jako źródła energii pierwotnej, jak i końcowej.<br>W realnych warunkach Polski nie ma więc racjonalnych podstaw do wyeliminowania (a priori) udziału paliwa jądrowego w krajowym bilansie paliw i energii. Energetyka jądrowa stanowi bez porównania mniejsze zagrożenie dla zdrowia i życia ludności i pracowników oraz mniejszą uciążliwość dla środowiska przyrodniczego niż energetyka oparta na spalaniu paliw konwencjonalnych. Ryzyko strat zdrowotnych jest w przypadku energetyki jądrowej setki razy mniejsze.<br>Mając na uwadze
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego