Typ tekstu: Książka
Autor: Hamrol Adam, Mantura Władysław
Tytuł: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka
Rok wydania: 2002
Rok powstania: 1998
czasu.
Kolejne kryterium kompleksowości (badawcze) uwzględnia pełne spektrum względów badawczych, które mogą mieć zastosowanie w stosunku do danego przedmiotu. Z reguły względy badawcze odpowiadają poszczególnym dyscyplinom naukowym stosowanym w określaniu jakości przedmiotu. W wyniku tej operacji uzyskuje się jakości cząstkowe, właściwe zakresom perspektyw badawczych danych dyscyplin naukowych. Na ogół trudno a priori ustalić pełny zakres względów badawczych. Stąd, kompleksowość jakości przedmiotów według tego kryterium ma charakter relatywny, co oznacza, że można jedynie stwierdzić mniejszą lub większą kompleksowość jednego ujęcia w porównaniu z innymi. W praktyce obserwuje się tendencję ciągłego wzrostu kompleksowości stosowanych perspektyw badawczych w określaniu jakości przedmiotów.
Podmiotowe kryterium kompleksowości jest
czasu.<br>Kolejne kryterium kompleksowości (badawcze) uwzględnia pełne spektrum względów badawczych, które mogą mieć zastosowanie w stosunku do danego przedmiotu. Z reguły względy badawcze odpowiadają poszczególnym dyscyplinom naukowym stosowanym w określaniu jakości przedmiotu. W wyniku tej operacji uzyskuje się jakości cząstkowe, właściwe zakresom perspektyw badawczych danych dyscyplin naukowych. Na ogół trudno a priori ustalić pełny zakres względów badawczych. Stąd, kompleksowość jakości przedmiotów według tego kryterium ma charakter relatywny, co oznacza, że można jedynie stwierdzić mniejszą lub większą kompleksowość jednego ujęcia w porównaniu z innymi. W praktyce obserwuje się tendencję ciągłego wzrostu kompleksowości stosowanych perspektyw badawczych w określaniu jakości przedmiotów.<br>Podmiotowe kryterium kompleksowości jest
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego