Typ tekstu: Książka
Autor: Zielińska Teresa
Tytuł: Maszyny kroczące
Rok: 2003
podłożem) -rys. 1.10. Zapas stabilności statycznej (ang. static stability margin) określany jest jako odległość rzutu środka ciężkości od krawędzi wielokąta podparcia. Odległość ta mierzona jest wzdłuż aktualnego wektora ruchu środka ciężkości (rys. 1.11). Tak zdefiniowany zapas stabilności powinien być, w chodach stabilnych statycznie, nie mniejszy niż pewna dana a priori wielkość zwana marginesem minimalnym. Wielkość ta powinna być dobrana tak, aby wszelkie pominięte efekty dynamiczne i oddziaływania sił zewnętrznych nie powodowały utraty stabilności
(stateczności) pozycji. Najlepiej jest, gdy zapas ten zostanie dobrany eksperymentalnie.
Współczesne wielonożne maszyny kroczące poruszają się na ogół powoli, prędkość jest nie większa niż kilka kilometrów na
podłożem) -rys. 1.10. Zapas stabilności statycznej (ang. static stability margin) określany jest jako odległość rzutu środka ciężkości od krawędzi wielokąta podparcia. Odległość ta mierzona jest wzdłuż aktualnego wektora ruchu środka ciężkości (rys. 1.11). Tak zdefiniowany zapas stabilności powinien być, w chodach stabilnych statycznie, nie mniejszy niż pewna dana a priori wielkość zwana marginesem minimalnym. Wielkość ta powinna być dobrana tak, aby wszelkie pominięte efekty dynamiczne i oddziaływania sił zewnętrznych nie powodowały utraty stabilności <br>(stateczności) pozycji. Najlepiej jest, gdy zapas ten zostanie dobrany eksperymentalnie. <br>Współczesne wielonożne maszyny kroczące poruszają się na ogół powoli, prędkość jest nie większa niż kilka kilometrów na
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego