Typ tekstu: Książka
Autor: Dzik Jerzy
Tytuł: Dzieje życia na ziemi
Rok: 2003
ciągu ewolucyjnego populacji wywodzącego się z populacji A, nic bowiem nie wyniknie z tego, że ciąg ten nie trafi w populację B. Byłby to zwykły przejaw specjacji, czyli dywergentnego charakteru ewolucji. Z populacji A wywodzić się przecież może wiele ciągów ewolucyjnych prowadzących do różnych populacji równowiekowych
z B. Nie możemy a priori wiedzieć, który z tych ciągów należy do linii
ewolucyjnej populacji B, nawet jeżeli taki ciąg rzeczywiście istniał. Niesłuszne byłoby jednak popadanie w pesymizm. Stały rozwój opartej na danych paleontologicznych wiedzy o przebiegu ewolucji dowodzi, że paleontologowie są w stanie, na mniej lub bardziej intuicyjnych podstawach, wykluczyć niesłuszne interpretacje przebiegu ewolucji
ciągu ewolucyjnego populacji wywodzącego się z populacji A, nic bowiem nie wyniknie z tego, że ciąg ten nie trafi w populację B. Byłby to zwykły przejaw specjacji, czyli dywergentnego charakteru ewolucji. Z populacji A wywodzić się przecież może wiele ciągów ewolucyjnych prowadzących do różnych populacji równowiekowych <br>z B. Nie możemy a priori wiedzieć, który z tych ciągów należy do linii <br>ewolucyjnej populacji B, nawet jeżeli taki ciąg rzeczywiście istniał. Niesłuszne byłoby jednak popadanie w pesymizm. Stały rozwój opartej na danych paleontologicznych wiedzy o przebiegu ewolucji dowodzi, że paleontologowie są w stanie, na mniej lub bardziej intuicyjnych podstawach, wykluczyć niesłuszne interpretacje przebiegu ewolucji
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego