Typ tekstu: Książka
Autor: Kozyra Agnieszka
Tytuł: Filozofia zen
Rok: 2004
człowiek dla wspomożenia swojej praktycznej
aktywności".
Jak słusznie zauważył Martin Heidegger, to, co "rozumie się samo przez
się", może stać się przeszkodą dla filozoficznego myślenia. W pewnym
konkretnym, ale nie jedynym z możliwych doświadczeniu rzeczywistości,
niektóre jej cechy są oczywiste do tego stopnia, że stają się podstawą do
tworzenia kategorii a priori. Tymczasem w kontekście podziału na rozum
klasyczny i paradoksowy nie mogą istnieć żadne kategorie a priori. Wszystkie
kategorie są a posteriori. Człowiek w codziennym doświadczeniu styka się
z rzeczywistością, którą porządkuje dzięki kategoriom czasu i przestrzeni.
Zazwyczaj nie tworzy tych kategorii sam - zastaje je w całym przekazie
kulturowym, w którym
człowiek dla wspomożenia swojej praktycznej <br>aktywności".&lt;/&gt; <br>Jak słusznie zauważył Martin Heidegger, to, co "rozumie się samo przez <br>się", może stać się przeszkodą dla filozoficznego myślenia. W pewnym <br>konkretnym, ale nie jedynym z możliwych doświadczeniu rzeczywistości, <br>niektóre jej cechy są oczywiste do tego stopnia, że stają się podstawą do <br>tworzenia kategorii a priori. Tymczasem w kontekście podziału na rozum <br>klasyczny i paradoksowy nie mogą istnieć żadne kategorie a priori. Wszystkie <br>kategorie są a posteriori. Człowiek w codziennym doświadczeniu styka się <br>z rzeczywistością, którą porządkuje dzięki kategoriom czasu i przestrzeni. <br>Zazwyczaj nie tworzy tych kategorii sam - zastaje je w całym przekazie <br>kulturowym, w którym
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego