Typ tekstu: Książka
Autor: Kosidowski Zenon
Tytuł: Opowieści bibilijne
Rok wydania: 1996
Rok powstania: 1963
zginęli.
Już niewola babilońska i ucieczka zabójców Godoliasza do Egiptu zapoczątkowała tak zwaną diasporę, czyli rozproszenie Żydów po całym świecie. Za czasów perskich i greckich przymusowe wygnanie przeobraziło się w dobrowolną emigrację. Pierwszy ośrodek diaspory w Babilonii przetrwał aż do późnego średniowiecza. W Egipcie powstała kolonia żydowska na wyspie Elefantynie, a przede wszystkim w Aleksandrii. Po powstaniach Machabeuszów i Bar Kochby udawały się na obczyznę nowe fale uchodźców, które zasilały wydatnie dawniejsze emigracyjne gminy żydowskie.
Stopniowo diaspora objęła Cyrenajkę, Grecję i Azję Mniejszą. Największe skupisko, liczące prawie sto tysięcy Żydów, znajdowało się w Aleksandrii. Drugi ważny ośrodek emigracyjny utworzyli Żydzi w
zginęli.<br>Już niewola babilońska i ucieczka zabójców Godoliasza do Egiptu zapoczątkowała tak zwaną diasporę, czyli rozproszenie Żydów po całym świecie. Za czasów perskich i greckich przymusowe wygnanie przeobraziło się w dobrowolną emigrację. Pierwszy ośrodek diaspory w Babilonii przetrwał aż do późnego średniowiecza. W Egipcie powstała kolonia żydowska na wyspie Elefantynie, a przede wszystkim w Aleksandrii. Po powstaniach Machabeuszów i Bar Kochby udawały się na obczyznę nowe fale uchodźców, które zasilały wydatnie dawniejsze emigracyjne gminy żydowskie.<br>Stopniowo diaspora objęła Cyrenajkę, Grecję i Azję Mniejszą. Największe skupisko, liczące prawie sto tysięcy Żydów, znajdowało się w Aleksandrii. Drugi ważny ośrodek emigracyjny utworzyli Żydzi w
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego