Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Rzeczpospolita
Nr: 01.07
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2004
Słowików, którego wcześniej aresztowano pod zarzutem pedofilii).
Chcieliśmy więc zapytać biskupa, dlaczego akurat szefowi Jedynki wystawił pozytywną opinię. Ale nie chciał rozmawiać na ten temat. - O wszystkich mam pozytywną opinię. Zostawmy te drobiazgi i nie zaśmiecajmy dnia poprzedniego - oznajmił biskup Głódź, złożył nam noworoczne życzenia po polsku i po łacinie, a następnie zakończył rozmowę.Premier przecina spekulacje
Twardy mimo choroby

Choć prezydent sugerował premierowi "podzielenie się obowiązkami", to Leszek Miller zapowiedział, że nadal chce kierować i rządem, i partią. Wczoraj ogłosił, że do 16 stycznia, kiedy ma wyjść ze szpitala, część zadań przekaże wicepremierom Jerzemu Hausnerowi i Markowi Polowi.
- Mój pobyt
Słowików&lt;/&gt;, którego wcześniej aresztowano pod zarzutem pedofilii).<br>Chcieliśmy więc zapytać biskupa, dlaczego akurat szefowi &lt;name type="org"&gt;Jedynki&lt;/&gt; wystawił pozytywną opinię. Ale nie chciał rozmawiać na ten temat. &lt;q&gt;- O wszystkich mam pozytywną opinię. Zostawmy te drobiazgi i nie zaśmiecajmy dnia poprzedniego&lt;/&gt; - oznajmił biskup &lt;name type="person"&gt;Głódź&lt;/&gt;, złożył nam noworoczne życzenia po polsku i po łacinie, a następnie zakończył rozmowę.&lt;/&gt;<br><br>&lt;div type="news" sub="home"&gt;<br><br>&lt;tit&gt;Premier przecina spekulacje&lt;/&gt;<br>&lt;tit&gt;Twardy mimo choroby&lt;/&gt;<br><br>&lt;intro&gt;Choć prezydent sugerował premierowi &lt;q&gt;"podzielenie się obowiązkami"&lt;/&gt;, to &lt;name type="person"&gt;Leszek Miller&lt;/&gt; zapowiedział, że nadal chce kierować i rządem, i partią. Wczoraj ogłosił, że do 16 stycznia, kiedy ma wyjść ze szpitala, część zadań przekaże wicepremierom &lt;name type="person"&gt;Jerzemu Hausnerowi&lt;/&gt; i &lt;name type="person"&gt;Markowi Polowi&lt;/&gt;.&lt;/&gt;<br>&lt;q&gt;- Mój pobyt
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego