Typ tekstu: Książka
Autor: Kozłowski Stefan
Tytuł: Ekorozwój - wyzwanie XXI wieku
Rok: 2000
Haczów w woj. krośnieńskim, czy Chełmno w woj. toruńskim.
W niektórych województwach (lubelskim, zamojskim, toruńskim) zaczęto organizować konkursy dla gmin najbardziej zaangażowanych w działania proekologiczne. Celem szerokiej promocji realizowanych i projektowanych rozwiązań proekologicznych ogłoszono z inicjatywy Rady Ekologicznej przy Prezydencie RP ogólnopolski konkurs na najbardziej ekologiczną gminę w każdym województwie, a następnie w kraju. Konkurs ten dotyczył dwu kategorii gmin: wiejskich i wiejsko-miejskich. Omówienie wniosków z tego konkursu przedstawiono w rozdz. IX.13.
Z ważną inicjatywą wystąpili Przewodniczący Sejmików Samorządowych i Wojewodowie sześciu województw górskich południowej Polski (Bielsko-Biała, Jelenia Góra, Krosno, Nowy Sącz, Przemyśl i Wałbrzych). We wrześniu podpisano
Haczów w woj. krośnieńskim, czy Chełmno w woj. toruńskim.<br>W niektórych województwach (lubelskim, zamojskim, toruńskim) zaczęto organizować konkursy dla gmin najbardziej zaangażowanych w działania proekologiczne. Celem szerokiej promocji realizowanych i projektowanych rozwiązań proekologicznych ogłoszono z inicjatywy Rady Ekologicznej przy Prezydencie RP ogólnopolski konkurs na najbardziej ekologiczną gminę w każdym województwie, a następnie w kraju. Konkurs ten dotyczył dwu kategorii gmin: wiejskich i wiejsko-miejskich. Omówienie wniosków z tego konkursu przedstawiono w rozdz. IX.13.<br>Z ważną inicjatywą wystąpili Przewodniczący Sejmików Samorządowych i Wojewodowie sześciu województw górskich południowej Polski (Bielsko-Biała, Jelenia Góra, Krosno, Nowy Sącz, Przemyśl i Wałbrzych). We wrześniu podpisano
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego