Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Fakt
Nr: 01.05 (4)
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2004
należy oceniać w odniesieniu do innych krajów, jak to się często robi, ale w odniesieniu do stanu przestępczości w Polsce. Około 30 tysięcy oczekuje na wykonanie kary pozbawienia wolności, a miejsc w więzieniach jest około 66 tysięcy. Duża część tych miejsc nie spełnia minimalnych standardów. Paradoks polega na tym, że abolicjoniści są przeciwnikami budowy nowych więzień, ponieważ uważają, że wzrost liczby miejsc w celach zaowocuje większą liczbą wyroków bezwzględnego pozbawienia wolności. Skutek jest taki, że więźniowie odbywają wyroki w fatalnych warunkach. Zatem w imię pseudohumanitaryzmu przyczyniają się do pogorszenia sytuacji osadzonych tylko po to, żeby postawić na swoim.
Krytykuje pan kodeks
należy oceniać w odniesieniu do innych krajów, jak to się często robi, ale w odniesieniu do stanu przestępczości w Polsce. Około 30 tysięcy oczekuje na wykonanie kary pozbawienia wolności, a miejsc w więzieniach jest około 66 tysięcy. Duża część tych miejsc nie spełnia minimalnych standardów. Paradoks polega na tym, że abolicjoniści są przeciwnikami budowy nowych więzień, ponieważ uważają, że wzrost liczby miejsc w celach zaowocuje większą liczbą wyroków bezwzględnego pozbawienia wolności. Skutek jest taki, że więźniowie odbywają wyroki w fatalnych warunkach. Zatem w imię pseudohumanitaryzmu przyczyniają się do pogorszenia sytuacji osadzonych tylko po to, żeby postawić na swoim.&lt;/&gt;<br>&lt;who7&gt;Krytykuje pan kodeks
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego