Typ tekstu: Książka
Autor: Skrzydło Wiesław
Tytuł: Ustrój polityczny Francji
Rok: 1997
etap czwarty). Proces ten kończył się wydaniem przez prezydenta Republiki aktu nominacyjnego.
Procedura przyjęta w konstytucji (art. 45 i 46) odznacza się dwiema charakterystycznymi cechami: po pierwsze - wzmocnieniem roli premiera, który osobiście ubiega się o inwestyturę przyznawaną mu personalnie oraz dobiera sobie współpracowników; po drugie - wyrażaniem przez Zgromadzenie Narodowe zaufania - absolutną większością głosów - nie tylko kandydatowi na premiera, ale także i programowi działania rządu.
W omówionych regulacjach prawnych, a jeszcze bardziej w określeniu stosunku parlament - rząd, uwidoczniły się tendencje zmierzające do racjonalizacji ustroju, w celu zapewnienia systemowi politycznemu stabilizacji. Prawny tego wyraz znajdujemy w art.45 wymagającym absolutnej większości głosów deputowanych w
etap czwarty). Proces ten kończył się wydaniem przez prezydenta Republiki aktu nominacyjnego.<br>Procedura przyjęta w konstytucji (art. 45 i 46) odznacza się dwiema charakterystycznymi cechami: po pierwsze - wzmocnieniem roli premiera, który osobiście ubiega się o inwestyturę przyznawaną mu personalnie oraz dobiera sobie współpracowników; po drugie - wyrażaniem przez Zgromadzenie Narodowe zaufania - absolutną większością głosów - nie tylko kandydatowi na premiera, ale także i programowi działania rządu.<br>W omówionych regulacjach prawnych, a jeszcze bardziej w określeniu stosunku parlament - rząd, uwidoczniły się tendencje zmierzające do racjonalizacji ustroju, w celu zapewnienia systemowi politycznemu stabilizacji. Prawny tego wyraz znajdujemy w art.45 wymagającym absolutnej większości głosów deputowanych w
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego