Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Polityka
Nr: 03.06
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2004
fizyczną martyrologię przysłania najważniejszy sens ukrzyżowania, jakim jest przecież dobrowolne poświęcenie dla odkupienia grzechów ludzkości. Kierując uwagę na sadyzm katów, twórca zdaje się pragnąć jednoznaczności walki Dobra ze Złem - konfrontacja ta jednak, wyjęta z szerszego kontekstu (na co nie pozwala zawężenie historii do samej Męki Pańskiej), staje się starciem dość abstrakcyjnym.

Sympatyczny Piłat

W scenie sądu nad Jezusem Piłat ukazany jest w dużo sympatyczniejszym świetle niż Kajfasz i inni kapłani oraz żądny krwi żydowski tłum. W uproszczonej wizji gubi się złożoność wewnątrzreligijnego konfliktu, leżącego u podłoża skazania Galilejczyka (Jezus i jego wyznawcy też przecież byli Żydami, a chrześcijaństwo uważano początkowo za
fizyczną martyrologię przysłania najważniejszy sens ukrzyżowania, jakim jest przecież dobrowolne poświęcenie dla odkupienia grzechów ludzkości. Kierując uwagę na sadyzm katów, twórca zdaje się pragnąć jednoznaczności walki Dobra ze Złem - konfrontacja ta jednak, wyjęta z szerszego kontekstu (na co nie pozwala zawężenie historii do samej Męki Pańskiej), staje się starciem dość abstrakcyjnym.<br><br>&lt;tit&gt;Sympatyczny Piłat&lt;/&gt;<br><br>W scenie sądu nad Jezusem Piłat ukazany jest w dużo sympatyczniejszym świetle niż Kajfasz i inni kapłani oraz żądny krwi żydowski tłum. W uproszczonej wizji gubi się złożoność &lt;orig&gt;wewnątrzreligijnego&lt;/&gt; konfliktu, leżącego u podłoża skazania Galilejczyka (Jezus i jego wyznawcy też przecież byli Żydami, a chrześcijaństwo uważano początkowo za
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego