Typ tekstu: Książka
Autor: Falińska Krystyna
Tytuł: Ekologia roślin
Rok wydania: 1997
Rok powstania: 1996
procesu jest poprawa wzrostu, przeżywalności lub]oraz reprodukcji (DAUBENMIRE 1973).
Ostatnio sugeruje się, żeby w badaniach nad zmiennością roślin odrębnie traktować aktualne przystosowania od tych, które zachodziły w przeszłości (STERANS 1992). Proponuje się, aby zmiany zachodzące w ontogenezie określać terminem adaptywności i traktować ten proces jako mechanizm wewnątrzpopulacyjny, natomiast termin adaptacja odnosić tylko do filogenetycznych procesów zachowania ciągłości genetycznej w populacji jako efektu naturalnej selekcji. Populacja utrzymuje się w danym środowisku z korzystnym zespołem cech, wyznaczonym przez zakres zmienności genetycznej osobników, co określa się mianem normy adaptacyjnej. Adaptacja jest to proces, w którym zależności między organizmami a środowiskiem zostały zdeterminowane przez
procesu jest poprawa wzrostu, przeżywalności lub]oraz reprodukcji (DAUBENMIRE 1973).<br>Ostatnio sugeruje się, żeby w badaniach nad zmiennością roślin odrębnie traktować aktualne przystosowania od tych, które zachodziły w przeszłości (STERANS 1992). Proponuje się, aby zmiany zachodzące w ontogenezie określać terminem adaptywności i traktować ten proces jako mechanizm wewnątrzpopulacyjny, natomiast termin adaptacja odnosić tylko do filogenetycznych procesów zachowania ciągłości genetycznej w populacji jako efektu naturalnej selekcji. Populacja utrzymuje się w danym środowisku z korzystnym zespołem cech, wyznaczonym przez zakres zmienności genetycznej osobników, co określa się mianem normy adaptacyjnej. Adaptacja jest to proces, w którym zależności między organizmami a środowiskiem zostały zdeterminowane przez
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego