Typ tekstu: Książka
Tytuł: Alkohol a społeczeństwo. Postawy i zachowania Polaków wobec alkoholu i problemów alkoholowych
Rok: 2004
zdobyte w opisany sposób, określały liczbę alkoholików w Polsce na około 650 tysięcy, co oznacza, iż jest to oszacowanie zaniżone. Są więc konieczne doszacowania prowadzone na podstawie informacji o liczbie osób leczących się w placówkach odwykowych w ostatnim roku.

dr Grażyna Świątkiewicz
W latach 80. próbowaliśmy standaryzować test CAGE i adaptować go do warunków polskich. Przy użyciu tego testu badano pacjentów w szpitalu, a następnie byli oni poddawani niezależnemu badaniu sędziów kompetentnych (psychiatrów), którzy formułowali diagnozę. Na tej podstawie określano wówczas trafność i rzetelność testu. Okazało się, iż nie powinno się go stosować w purystycznej amerykańskiej wersji, w której odpowiedzi "tak
zdobyte w opisany sposób, określały liczbę alkoholików w Polsce na około 650 tysięcy, co oznacza, iż jest to oszacowanie zaniżone. Są więc konieczne doszacowania prowadzone na podstawie informacji o liczbie osób leczących się w placówkach odwykowych w ostatnim roku.&lt;/&gt;<br><br>dr Grażyna Świątkiewicz<br>&lt;who3&gt;W latach 80. próbowaliśmy standaryzować test CAGE i adaptować go do warunków polskich. Przy użyciu tego testu badano pacjentów w szpitalu, a następnie byli oni poddawani niezależnemu badaniu sędziów kompetentnych (psychiatrów), którzy formułowali diagnozę. Na tej podstawie określano wówczas trafność i rzetelność testu. Okazało się, iż nie powinno się go stosować w purystycznej amerykańskiej wersji, w której odpowiedzi "tak
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe słowo roku 2019

Zapraszamy do udziału w plebiscycie na Młodzieżowe słowo roku 2019. 
Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!

Pobierz bezpłatny e-book
„Pułapki ortografii"
prof. Jerzego Bralczyka!

Uwaga, do ebooka zostały dołączone informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, toteż jego zamówienie wymaga wyrażenia poniższych zgód.

Wyślij

Weź udział w akcji „Młodzieżowe słowo roku 2019” i odbierz darmowy e-book!