Typ tekstu: Książka
Tytuł: Alkohol a społeczeństwo. Postawy i zachowania Polaków wobec alkoholu i problemów alkoholowych
Rok: 2004
zdobyte w opisany sposób, określały liczbę alkoholików w Polsce na około 650 tysięcy, co oznacza, iż jest to oszacowanie zaniżone. Są więc konieczne doszacowania prowadzone na podstawie informacji o liczbie osób leczących się w placówkach odwykowych w ostatnim roku.

dr Grażyna Świątkiewicz
W latach 80. próbowaliśmy standaryzować test CAGE i adaptować go do warunków polskich. Przy użyciu tego testu badano pacjentów w szpitalu, a następnie byli oni poddawani niezależnemu badaniu sędziów kompetentnych (psychiatrów), którzy formułowali diagnozę. Na tej podstawie określano wówczas trafność i rzetelność testu. Okazało się, iż nie powinno się go stosować w purystycznej amerykańskiej wersji, w której odpowiedzi "tak
zdobyte w opisany sposób, określały liczbę alkoholików w Polsce na około 650 tysięcy, co oznacza, iż jest to oszacowanie zaniżone. Są więc konieczne doszacowania prowadzone na podstawie informacji o liczbie osób leczących się w placówkach odwykowych w ostatnim roku.&lt;/&gt;<br><br>dr Grażyna Świątkiewicz<br>&lt;who3&gt;W latach 80. próbowaliśmy standaryzować test CAGE i adaptować go do warunków polskich. Przy użyciu tego testu badano pacjentów w szpitalu, a następnie byli oni poddawani niezależnemu badaniu sędziów kompetentnych (psychiatrów), którzy formułowali diagnozę. Na tej podstawie określano wówczas trafność i rzetelność testu. Okazało się, iż nie powinno się go stosować w purystycznej amerykańskiej wersji, w której odpowiedzi "tak
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego