Typ tekstu: Książka
Autor: Falińska Krystyna
Tytuł: Ekologia roślin
Rok wydania: 1997
Rok powstania: 1996
znacznie przekraczają ich amplitudę ekofizjologiczną. Jednym z zadań ekologii jest poznanie typów reakcji roślin na te zmiany, podobnie jak postępuje się w przypadku zachodzących zmian w środowiskach pod wpływem czynników naturalnych. Jest jednak istotna różnica między przeobrażeniami naturalnymi środowiska a spowodowanymi przez człowieka. W pierwszym przypadku rośliny mogły się stopniowo adaptować do zachodzących zmian, ponieważ procesy naturalne są na ogół długotrwałe. Natomiast zmiany w środowisku życia roślin spowodowane przez człowieka przebiegają w krótkim czasie, a czynniki przyczyniające się do tych zmian działają gwałtownie i intensywnie. Wiele roślin jest wówczas pozbawionych szansy na przetrwanie i przystosowanie się do nowych warunków bytowania.
Coraz
znacznie przekraczają ich amplitudę ekofizjologiczną. Jednym z zadań ekologii jest poznanie typów reakcji roślin na te zmiany, podobnie jak postępuje się w przypadku zachodzących zmian w środowiskach pod wpływem czynników naturalnych. Jest jednak istotna różnica między przeobrażeniami naturalnymi środowiska a spowodowanymi przez człowieka. W pierwszym przypadku rośliny mogły się stopniowo adaptować do zachodzących zmian, ponieważ procesy naturalne są na ogół długotrwałe. Natomiast zmiany w środowisku życia roślin spowodowane przez człowieka przebiegają w krótkim czasie, a czynniki przyczyniające się do tych zmian działają gwałtownie i intensywnie. Wiele roślin jest wówczas pozbawionych szansy na przetrwanie i przystosowanie się do nowych warunków bytowania.<br>Coraz
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego