Typ tekstu: Książka
Autor: Brzeziński Jerzy
Tytuł: Metodologia badań psychologicznych
Rok: 1996
trafności, należy również podać pełen opis czynności podejmowanych w danym zawodzie oraz informacje o ich natężeniu i poziomie umiejętności, niezbędnych do ich wykonania" (APA, 1985a, s. 56).

Analiza treści testu jest szczególnie ważna, gdy przystępujemy do adaptacji narzędzia stosowanego w odmiennych warunkach kulturowych (rzecz jasna i językowych) - zwłaszcza gdy chcielibyśmy adaptować któryś z testów osiągnięć szkolnych, powstałych w warunkach całkowicie odmiennej, od naszej, organizacji szkolnictwa i nasycenia programów szkolnych (nie tylko z tak kulturowo obciążonych przedmiotów, jak historia czy język i literatura) odmiennymi treściami, czy któryś z testów przydatności zawodowej. Tak samo ważne jest sprawdzenie, przed użyciem testu, czy - mimo iż
trafności, należy również podać pełen opis czynności podejmowanych w danym zawodzie oraz informacje o ich natężeniu i poziomie umiejętności, niezbędnych do ich wykonania" (APA, 1985a, s. 56).<br><br>Analiza treści testu jest szczególnie ważna, gdy przystępujemy do adaptacji narzędzia stosowanego w odmiennych warunkach kulturowych (rzecz jasna i językowych) - zwłaszcza gdy chcielibyśmy adaptować któryś z testów osiągnięć szkolnych, powstałych w warunkach całkowicie odmiennej, od naszej, organizacji szkolnictwa i nasycenia programów szkolnych (nie tylko z tak kulturowo obciążonych przedmiotów, jak historia czy język i literatura) odmiennymi treściami, czy któryś z testów przydatności zawodowej. Tak samo ważne jest sprawdzenie, przed użyciem testu, czy - mimo iż
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego