Typ tekstu: Książka
Autor: Albin Krzysztof
Tytuł: Reklama
Rok wydania: 2002
Rok powstania: 2000
istotnych w danych warunkach cech przekazu reklamowego, wpływających na postawę wobec produktu oraz samej wiadomości, oznacza konieczność ustalenia związków między procesami percepcji oraz pamięci, które pośredniczą w tworzeniu się ustosunkowania wobec komunikatu i jego treści. Związki między pamięcią a percepcją są przedmiotem teorii poziomów przetwarzania Craika i Lockharta. Koncepcja ta, adaptowana dla potrzeb opisu procesu reklamy, pozwala określać ilościowe oraz jakościowe zależności między treścią komunikatu a określającą go formą. Percepcja w ujęciu paradygmatu poziomów przetwarzania ma charakter warstwowy. Autorzy w wyniku badań, określają trzy podstawowe poziomy percepcji informacji:
1,poziom percepcji fizycznych cech informacji, a więc prostych cech kształtu, natężenia, barwy
istotnych w danych warunkach cech przekazu reklamowego, wpływających na postawę wobec produktu oraz samej wiadomości, oznacza konieczność ustalenia związków między procesami percepcji oraz pamięci, które pośredniczą w tworzeniu się ustosunkowania wobec komunikatu i jego treści. Związki między pamięcią a percepcją są przedmiotem teorii poziomów przetwarzania Craika i Lockharta. Koncepcja ta, adaptowana dla potrzeb opisu procesu reklamy, pozwala określać ilościowe oraz jakościowe zależności między treścią komunikatu a określającą go formą. Percepcja w ujęciu paradygmatu poziomów przetwarzania ma charakter warstwowy. Autorzy w wyniku badań, określają trzy podstawowe poziomy percepcji informacji: <br>1,poziom percepcji fizycznych cech informacji, a więc prostych cech kształtu, natężenia, barwy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego