Typ tekstu: Książka
Autor: Ozga-Zielińska Maria,
Brzeziński Jerzy
Tytuł: Hydrologia stosowana
Rok: 1994
mają żadnego uzasadnienia merytorycznego, gdyż nie odzwierciedlają żadnych konkretnych rzeczywistych cech regionu, a są jedynie współczynnikami przeliczeniowymi, których zadaniem jest formalne liczbowe "dopasowanie" do danych pomiarowych w poszczególnych regionach. Mają one jedynie formalnie zastąpić łączny wpływ wszystkich nie uwzględnionych czynników różnicujących poszczególne regiony.
Ustalane w ten sposób zależności regionalne, jako adaptowane zależności ponadregionalne, mogą zawierać w odniesieniu do poszczególnych regionów zmienne, które są mało istotnymi charakterystykami danego regionu, lub też mogą nie zawierać pewnych istotnych zmiennych. I w jednym i w drugim przypadku jest to sytuacja niekorzystna i powoduje, że zależności te są mniej adekwatne niż zależności ustalone przy indywidualnym doborze
mają żadnego uzasadnienia merytorycznego, gdyż nie odzwierciedlają żadnych konkretnych rzeczywistych cech regionu, a są jedynie współczynnikami przeliczeniowymi, których zadaniem jest formalne liczbowe "dopasowanie" do danych pomiarowych w poszczególnych regionach. Mają one jedynie formalnie zastąpić łączny wpływ wszystkich nie uwzględnionych czynników różnicujących poszczególne regiony.<br>Ustalane w ten sposób zależności regionalne, jako adaptowane zależności ponadregionalne, mogą zawierać w odniesieniu do poszczególnych regionów zmienne, które są mało istotnymi charakterystykami danego regionu, lub też mogą nie zawierać pewnych istotnych zmiennych. I w jednym i w drugim przypadku jest to sytuacja niekorzystna i powoduje, że zależności te są mniej adekwatne niż zależności ustalone przy indywidualnym doborze
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego