Typ tekstu: Książka
Autor: red. Kowalczyk Jerzy
Tytuł: Ochrona dziedzictwa kulturowego zachodnich i północnych ziem Polski
Rok: 1995
remontów na większą skalę, proporcjonalnie do występujących, z biegiem czasu wręcz narastających potrzeb.
Oprócz uprzednio omówionych, w późnych latach 50. i wczesnych 60. zostały odbudowane w formach historycznych całe zespoły, zdewastowanych z braku użytkowania i remontów, kamienic na rynku w Bolesławcu i we Wrocławiu. Poza tym rokrocznie były odbudowywane lub adaptowane także w wielu innych miastach dziesiątki kamienic, ratuszy, bram, baszt i innych historycznych budynków. Największy zakres dźwigania z ruin objął kilkaset zabytkowych kościołów. Po śmierci Stalina powolna liberalizacja życia społecznego dopuszczała wypowiedzi dotyczące zagrożeń zabytków. Piątego września 1955 r. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie podjęło uchwałę w sprawie ochrony
remontów na większą skalę, proporcjonalnie do występujących, z biegiem czasu wręcz narastających potrzeb.<br>Oprócz uprzednio omówionych, w późnych latach 50. i wczesnych 60. zostały odbudowane w formach historycznych całe zespoły, zdewastowanych z braku użytkowania i remontów, kamienic na rynku w Bolesławcu i we Wrocławiu. Poza tym rokrocznie były odbudowywane lub adaptowane także w wielu innych miastach dziesiątki kamienic, ratuszy, bram, baszt i innych historycznych budynków. Największy zakres dźwigania z ruin objął kilkaset zabytkowych kościołów. Po śmierci Stalina powolna liberalizacja życia społecznego dopuszczała wypowiedzi dotyczące zagrożeń zabytków. Piątego września 1955 r. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie podjęło uchwałę w sprawie ochrony
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego