Typ tekstu: Książka
Autor: Krzymowska-Kostrowicka Alicja
Tytuł: Geoekologia turystyki i wypoczynku
Rok: 1997
życia w środowisku technogenicznym na możliwości przebywania w układach środowiskowych o odmiennym chemizmie. W tym przypadku istnieje ścisła korelacja między stopniem chemicznego zanieczyszczenia środowiska a tempem adaptacji organizmu do czystszych warunków. Im większe jest zanieczyszczenie w miejscu zamieszkania, tym dłuższa jest adaptacja. Odbija się to na zachowaniach, które w okresie adaptowania się przyjmują specyficznie formy, zbliżone do tych, jakie są właściwe osobom chorym. Oddziaływania ergonomiczne wynikające z oddziaływań warunków pracy na organizm ludzki mają dwojaki charakter: patologiczny i nawykowy. Patologiczne oddziaływanie warunków pracy uwidacznia się w zmianach konstrukcji fizycznej organizmu oraz w jego funkcjonalnych właściwościach. Długotrwała, monotonna praca lub odwrotnie, wywołująca
życia w środowisku technogenicznym na możliwości przebywania w układach środowiskowych o odmiennym chemizmie. W tym przypadku istnieje ścisła korelacja między stopniem chemicznego zanieczyszczenia środowiska a tempem adaptacji organizmu do czystszych warunków. Im większe jest zanieczyszczenie w miejscu zamieszkania, tym dłuższa jest adaptacja. Odbija się to na zachowaniach, które w okresie adaptowania się przyjmują specyficznie formy, zbliżone do tych, jakie są właściwe osobom chorym. Oddziaływania ergonomiczne wynikające z oddziaływań warunków pracy na organizm ludzki mają dwojaki charakter: patologiczny i nawykowy. Patologiczne oddziaływanie warunków pracy uwidacznia się w zmianach konstrukcji fizycznej organizmu oraz w jego funkcjonalnych właściwościach. Długotrwała, monotonna praca lub odwrotnie, wywołująca
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego