Typ tekstu: Książka
Autor: Albin Krzysztof
Tytuł: Reklama
Rok wydania: 2002
Rok powstania: 2000
są względem siebie interakcyjne, a informacje zapisywane w obrazie są najczęściej nadrzędne w stosunku do treści tekstu. W przypadku dziennikarstwa i publicystyki związek tekstu z obrazem jest najczęściej oparty na prostej analogii znaczeń. Jeśli pojawia się określona przyczynowość, decydującą rolę pełni zapis tekstowy. Sytuacja ta powoli zmienia się na skutek adaptowania języka reklamy przez klasyczne media. Widoczne jest to w coraz bardziej agresywnej konstrukcji pierwszych stron gazet codziennych. Co w takim razie wyróżnia komunikatywny tekst reklamowy? Na przyklad etapowy przebieg percepcji zgodny z modelem AIDA, a więc zauważenie, zaciekawienie, wzrost emocjonalnego zaangażowania oraz planowanie działań związanych z treścią tekstu. Aby osiągnąć
są względem siebie interakcyjne, a informacje zapisywane w obrazie są najczęściej nadrzędne w stosunku do treści tekstu. W przypadku dziennikarstwa i publicystyki związek tekstu z obrazem jest najczęściej oparty na prostej analogii znaczeń. Jeśli pojawia się określona przyczynowość, decydującą rolę pełni zapis tekstowy. Sytuacja ta powoli zmienia się na skutek adaptowania języka reklamy przez klasyczne media. Widoczne jest to w coraz bardziej agresywnej konstrukcji pierwszych stron gazet codziennych. Co w takim razie wyróżnia komunikatywny tekst reklamowy? Na przyklad etapowy przebieg percepcji zgodny z modelem AIDA, a więc zauważenie, zaciekawienie, wzrost emocjonalnego zaangażowania oraz planowanie działań związanych z treścią tekstu. Aby osiągnąć
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego