Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Gazeta Obserwatora IMGW
Nr: 5-6
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1987
pomiarów stanowiących podstawę wielu prac naukowych o charakterze zarówno podstawowym, jak i wdrożeniowym. W tym celu należałoby:
1) systematycznie zwiększyć liczbę posterunków limnigraficznych;
2) podjąć instalację urządzeń do ciągłej rejestracji przepływu (w przekrojach rzecznych o praktycznie stałej i znanej zależności Q = f(H) można to osiągnąć w dość prosty sposób, adaptując do tego celu limnigrafy pływakowe. Na mniejszych rzekach należałoby podjąć budowę przelewów i koryt mierniczych wraz z urządzeniami do rejestracji przepływu; takimi urządzeniami mogą być również limnigrafy pływakowe z krzywką odwzorowującą zależność przepływu w funkcji wysokości strumienia przelewowego);
3) przystąpić do instalacji termografów, co umożliwi wyznaczanie średnich i ekstremalnych dobowych
pomiarów stanowiących podstawę wielu prac naukowych o charakterze zarówno podstawowym, jak i wdrożeniowym. W tym celu należałoby: <br>1) systematycznie zwiększyć liczbę posterunków limnigraficznych;<br>2) podjąć instalację urządzeń do ciągłej rejestracji przepływu (w przekrojach rzecznych o praktycznie stałej i znanej zależności Q = f(H) można to osiągnąć w dość prosty sposób, adaptując do tego celu limnigrafy pływakowe. Na mniejszych rzekach należałoby podjąć budowę przelewów i koryt mierniczych wraz z urządzeniami do rejestracji przepływu; takimi urządzeniami mogą być również limnigrafy pływakowe z krzywką odwzorowującą zależność przepływu w funkcji wysokości strumienia przelewowego);<br>3) przystąpić do instalacji termografów, co umożliwi wyznaczanie średnich i ekstremalnych dobowych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego