Typ tekstu: Książka
Autor: Ostrowicki Michał
Tytuł: Dzieło sztuki jako system
Rok: 1997
sztuki, gdyż ich struktura nie ulega dynamizacji. Radykalnym przykładem na niezachodzenie dynamizacji mogłoby być uznanie np. tradycyjnego dzieła sztuki (np. ikona), jako nie-dzieła sztuki, ale jako dekoracji lub wręcz blatu do stołu.
Struktura rudymentarna obrazu przedstawiającego męczeństwo św. Sebastiana jest łatwo dostępna dla odbiorcy, dzieło to, jako system, łatwo adaptuje się do systemu człowieka. Płótno i farby są elementami struktury rudymentarnej, która łatwo ulega modyfikacji, co powoduje, że obraz nie jest poznawany jak zwykły przedmiot ze świata realnego.
Wysoki stopień adaptacyjności systemów, jakimi są szeroko rozumiane tradycyjne dzieła sztuki, wynika z normatywnych uwarunkowań determinujących artystę podczas procesu twórczego. Struktura tych
sztuki, gdyż ich struktura nie ulega dynamizacji. Radykalnym przykładem na niezachodzenie dynamizacji mogłoby być uznanie np. tradycyjnego dzieła sztuki (np. ikona), jako nie-dzieła sztuki, ale jako dekoracji lub wręcz blatu do stołu.<br>Struktura rudymentarna obrazu przedstawiającego męczeństwo św. Sebastiana jest łatwo dostępna dla odbiorcy, dzieło to, jako system, łatwo adaptuje się do systemu człowieka. Płótno i farby są elementami struktury rudymentarnej, która łatwo ulega modyfikacji, co powoduje, że obraz nie jest poznawany jak zwykły przedmiot ze świata realnego.<br>Wysoki stopień adaptacyjności systemów, jakimi są szeroko rozumiane tradycyjne dzieła sztuki, wynika z normatywnych uwarunkowań determinujących artystę podczas procesu twórczego. Struktura tych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego