Typ tekstu: Książka
Autor: Goban-Klas Tomasz
Tytuł: Media i komunikowanie masowe
Rok: 2000
ekonomicznych, iż teoria mediów jest w istocie szczególną teorią społeczną [Golding i Murdock, 1991]. Teorie mediocentryczne widzą zatem media jako podstawowy czynnik zmian społecznych, przy czym rozwój technik komunikowania zmienia działanie mediów. Nie jest nadal pewne, czy społeczeństwo jest zmieniane przez media, lecz z pewnością zmieniają one teorię komunikowania, która adaptuje się do każdej ich zmiany technicznej i strukturalnej.
Z kolei teorie socjocentryczne widzą media jako pochodną rozwoju ogólnospołecznego, przy czym podkreślają, iż rozwijają się one stosownie do warunków społeczno-ekonomicznych.
Druga linia podziału oddziela badaczy, których zainteresowania i przekonania dotyczą sfery kultury i idei, czyli kulturoznawców, od tych, którzy podkreślają
ekonomicznych, iż teoria mediów jest w istocie szczególną teorią społeczną [Golding i Murdock, 1991]. Teorie mediocentryczne widzą zatem media jako podstawowy czynnik zmian społecznych, przy czym rozwój technik komunikowania zmienia działanie mediów. Nie jest nadal pewne, czy społeczeństwo jest zmieniane przez media, lecz z pewnością zmieniają one teorię komunikowania, która adaptuje się do każdej ich zmiany technicznej i strukturalnej. <br>Z kolei teorie socjocentryczne widzą media jako pochodną rozwoju ogólnospołecznego, przy czym podkreślają, iż rozwijają się one stosownie do warunków społeczno-ekonomicznych.<br>Druga linia podziału oddziela badaczy, których zainteresowania i przekonania dotyczą sfery kultury i idei, czyli kulturoznawców, od tych, którzy podkreślają
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego