Typ tekstu: Książka
Autor: Krzymowska-Kostrowicka Alicja
Tytuł: Geoekologia turystyki i wypoczynku
Rok: 1997
na przekaz: "to jest rzeka". Dopiero kody stosowane przez nas nadają przekazowi znaczenie skłaniające do działania typu: "rzeka możliwość kąpieli", "rzeka niebezpieczeństwo", "rzekasą tu ryby" itp. Wieloznaczność przekazu jest - przynajmniej w odniesieniu do środowiska - cechą stałą i wynika zarówno z zastosowanego kodu, jak i zmiennej sytuacji biofizycznej, czy też psychosocjologicznej adresata. Ogół możliwości percepcyjnych organizmu, czyli tzw. sensorium percepcyjne, pozwala na ich dwubiegunowe uporządkowanie (Ong 1977). Pierwszy z biegunów, określany jako episteme, obejmuje takie właściwości percepcyjne, jak: poczucie dystansu wobec przedmiotu, obiektywizację, formalizację lub idealizowanie, drugi zaś - techne - odczuwanie bliskości źródła bodźca, konkretności lub subiektywności kontaktu. Na tej podstawie Ong uporządkował
na przekaz: "to jest rzeka". Dopiero kody stosowane przez nas nadają przekazowi znaczenie skłaniające do działania typu: "rzeka możliwość kąpieli", "rzeka niebezpieczeństwo", "rzekasą tu ryby" itp. Wieloznaczność przekazu jest - przynajmniej w odniesieniu do środowiska - cechą stałą i wynika zarówno z zastosowanego kodu, jak i zmiennej sytuacji biofizycznej, czy też psychosocjologicznej adresata. Ogół możliwości percepcyjnych organizmu, czyli tzw. sensorium percepcyjne, pozwala na ich dwubiegunowe uporządkowanie (Ong 1977). Pierwszy z biegunów, określany jako episteme, obejmuje takie właściwości percepcyjne, jak: poczucie dystansu wobec przedmiotu, obiektywizację, formalizację lub idealizowanie, drugi zaś - techne - odczuwanie bliskości źródła bodźca, konkretności lub subiektywności kontaktu. Na tej podstawie Ong uporządkował
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego