Typ tekstu: Książka
Autor: Albin Krzysztof
Tytuł: Reklama
Rok wydania: 2002
Rok powstania: 2000
rozmowa dotyczyć ma wspólnych planów turystycznych - w wyniku osobistego charakteru całej sytuacji plany te stają się desygnatami wtórnymi. Istotne jest to, co się dzieje z naszym rozmówcą.
Desygnatami wtórnymi są często kontekstowe wobec pierwotnych desygnatów wiadomości, intencje osób związanych z wiadomością (w tym nadawcy), motywy oraz postawy. Ich odbiór przez adresata przekazu nie musi być związany z intencjami nadawcy przekazu. Cechą charakterystyczną, zdaniem Newcomba, wszelkich pośrednich form komunikacji jest brak bezpośredniego sytuacyjnego kontaktu między nadawcą i odbiorcą. Desygnat wiadomości nie może więc być obiektem bezpośrednio dostępnym percepcji odbiorcy.
Aby przebieg komunikacji miał charakter w pełni efektywny, konieczne jest uwzględnienie następujących warunków
rozmowa dotyczyć ma wspólnych planów turystycznych - w wyniku osobistego charakteru całej sytuacji plany te stają się desygnatami wtórnymi. Istotne jest to, co się dzieje z naszym rozmówcą. <br>Desygnatami wtórnymi są często kontekstowe wobec pierwotnych desygnatów wiadomości, intencje osób związanych z wiadomością (w tym nadawcy), motywy oraz postawy. Ich odbiór przez adresata przekazu nie musi być związany z intencjami nadawcy przekazu. Cechą charakterystyczną, zdaniem Newcomba, wszelkich pośrednich form komunikacji jest brak bezpośredniego sytuacyjnego kontaktu między nadawcą i odbiorcą. Desygnat wiadomości nie może więc być obiektem bezpośrednio dostępnym percepcji odbiorcy. <br>Aby przebieg komunikacji miał charakter w pełni efektywny, konieczne jest uwzględnienie następujących warunków
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego