Typ tekstu: Książka
Autor: Ziomek Jerzy
Tytuł: Renesans
Rok wydania: 1995
Rok powstania: 1973
w pierwszej i drugiej księdze przeważają teksty wcześniejsze, z okresu dworskiego pochodzące, w trzeciej zaś późniejsze. Sam autor fraszek nie datował, ale często udaje się badaczowi wydedukować terminum a quo lub terminum ad quem powstania utworu. W odróżnieniu od pieśni - fraszki posługują się anegdotami, notują nazwiska bohaterów zdarzeń i nazwiska adresatów, dzięki czemu z dużym przybliżeniem można nieraz odtworzyć czas ich powstania.
Nie znaczy to jednak, że Fraszki są kroniką życia towarzyskiego czy własnego życia poety. Przeżycie osobiste i zdarzenie autentyczne są tu, tak samo jak dziedziczone pomysły i motywy literackie, współtworzywem refleksji. Zdolność obserwacji u Kochanowskiego jest dość rozległa, wszakże
w pierwszej i drugiej księdze przeważają teksty wcześniejsze, z okresu dworskiego pochodzące, w trzeciej zaś późniejsze. Sam autor fraszek nie datował, ale często udaje się badaczowi wydedukować terminum a quo lub terminum ad quem powstania utworu. W odróżnieniu od pieśni - fraszki posługują się anegdotami, notują nazwiska bohaterów zdarzeń i nazwiska adresatów, dzięki czemu z dużym przybliżeniem można nieraz odtworzyć czas ich powstania.<br>Nie znaczy to jednak, że Fraszki są kroniką życia towarzyskiego czy własnego życia poety. Przeżycie osobiste i zdarzenie autentyczne są tu, tak samo jak dziedziczone pomysły i motywy literackie, współtworzywem refleksji. Zdolność obserwacji u Kochanowskiego jest dość rozległa, wszakże
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego