Typ tekstu: Książka
Autor: Stanisław Dąbek
Tytuł: Twórczość mszalna kompozytorów polskich XX wieku
Rok: 1996
jest dedykowana różnym adresatom: duchownym, świeckim, zgromadzeniu, zespołom chóralnym i instytucjom (grupa VI.1.2.3.4.5). Oczywiście, jest to najbardziej dyskusyjny motyw powstania mszy, kompozytor bowiem mógł umieścić dedykację po skomponowaniu utworu (wskazując adresata). Nie rozstrzygając tej kwestii, zwróćmy uwagę, że gatunek mszy, genetycznie muzyki liturgicznej, raczej wyklucza adresatów przypadkowych.
Motywem powstania mszy są pontyfikaty papieskie. Missa Pontificalis op. 28 Maliszewskiego (1930) została dedykowana "Ojcu Świętemu, Największemu Przyjacielowi Polski, Papieżowi Piusowi XI" (dedykacja na stronie tytułowej partytury). Pontyfikat Jana Pawła II inspiruje powstanie wielu utworów religijnych polskich kompozytorów. Mszę góralską (1981) dedykował Papieżowi T. Maklakiewicz, znając sympatię Ojca Świętego
jest dedykowana różnym adresatom: duchownym, świeckim, zgromadzeniu, zespołom chóralnym i instytucjom (grupa VI.1.2.3.4.5). Oczywiście, jest to najbardziej dyskusyjny motyw powstania mszy, kompozytor bowiem mógł umieścić dedykację po skomponowaniu utworu (wskazując adresata). Nie rozstrzygając tej kwestii, zwróćmy uwagę, że gatunek mszy, genetycznie muzyki liturgicznej, raczej wyklucza adresatów przypadkowych.<br>Motywem powstania mszy są pontyfikaty papieskie. &lt;name type="tit"&gt;Missa Pontificalis op. 28 Maliszewskiego&lt;/&gt; (1930) została dedykowana "&lt;q&gt;Ojcu Świętemu, Największemu Przyjacielowi Polski, Papieżowi Piusowi XI&lt;/&gt;" (dedykacja na stronie tytułowej partytury). Pontyfikat Jana Pawła II inspiruje powstanie wielu utworów religijnych polskich kompozytorów. Mszę góralską (1981) dedykował Papieżowi T. Maklakiewicz, znając sympatię Ojca Świętego
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego