Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Rzeczpospolita
Nr: 01.23
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2004
Ministra Skarbu Państwa w tej sprawie. Ten list pozostał także bez odpowiedzi.
Do dzisiaj, tj. do chwili wydania tego komunikatu prasowego, nikt z sygnatariuszy oferty nie otrzymał na nią żadnej odpowiedzi.
Pomimo upływu terminu ważności oferty Konsorcjum gotowe jest po raz kolejny przedłużyć jej ważność, oczekując jednakże zajęcia stanowiska przez adresatów oferty.
Pragniemy również zwrócić uwagę, że dokończenie prywatyzacji dziennika Rzeczpospolita w świetle wejścia Polski do Unii Europejskiej staje się sprawą niezmiernie istotną, albowiem właścicielska obecność państwa w dziennikach zasadniczo odbiega od standardów obowiązujących w Unii Europejskiej.
Presspublica Holding Norway SA
Rzepa Holding S.A. (w organizacji)
Rzepa Holding S.A
Ministra Skarbu Państwa w tej sprawie. Ten list pozostał także bez odpowiedzi.<br>Do dzisiaj, tj. do chwili wydania tego komunikatu prasowego, nikt z sygnatariuszy oferty nie otrzymał na nią żadnej odpowiedzi.<br>Pomimo upływu terminu ważności oferty &lt;name type="org"&gt;Konsorcjum&lt;/&gt; gotowe jest po raz kolejny przedłużyć jej ważność, oczekując jednakże zajęcia stanowiska przez adresatów oferty.<br>Pragniemy również zwrócić uwagę, że dokończenie prywatyzacji dziennika &lt;name type="tit"&gt;Rzeczpospolita&lt;/&gt; w świetle wejścia &lt;name type="place"&gt;Polski&lt;/&gt; do &lt;name type="org"&gt;Unii Europejskiej&lt;/&gt; staje się sprawą niezmiernie istotną, albowiem właścicielska obecność państwa w dziennikach zasadniczo odbiega od standardów obowiązujących w &lt;name type="org"&gt;Unii Europejskiej&lt;/&gt;.<br>&lt;au&gt;&lt;name type="org"&gt;Presspublica Holding Norway SA&lt;/&gt;<br>&lt;name type="org"&gt;Rzepa Holding S.A.&lt;/&gt; (w organizacji)<br>&lt;name type="org"&gt;Rzepa Holding S.A
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego