Typ tekstu: Książka
Autor: Kowalczykowa Alina
Tytuł: Dramat i teatr romantyczny
Rok: 1997
najbliższej przyszłości nie teatr miał być ich przeznaczeniem. Na problem "myślenia teatrem" zwracała wielekroć uwagę Irena Sławińska. Jej znakomite studia prowadzą przede wszystkim ku odtworzeniu wpisanej w tekst wizji inscenizacyjnej autora. Można zwrócić uwagę też na trochę inny aspekt sprawy, związany niewątpliwie ze znajomością teatru przez poetów: na dwojakość wirtualnych adresatów dzieła dramatycznego.

Widz a czytelnik. Nocna pora

Uderzająca w dramatach Słowackiego swoboda w zakresie gatunkowej poetyki oraz manewrowania efektami scenograficznymi skłaniała historyków literatury do pytania o skalę rozbieżności między wymową tekstu czytanego a tego, który przemawia ze sceny. Im więcej w utworze czytanym jest niedopowiedzeń, miejsc niedookreślonych, tym większe jego
najbliższej przyszłości nie teatr miał być ich przeznaczeniem. Na problem "myślenia teatrem" zwracała wielekroć uwagę Irena Sławińska. Jej znakomite studia prowadzą przede wszystkim ku odtworzeniu wpisanej w tekst wizji inscenizacyjnej autora. Można zwrócić uwagę też na trochę inny aspekt sprawy, związany niewątpliwie ze znajomością teatru przez poetów: na dwojakość wirtualnych adresatów dzieła dramatycznego.<br><br>&lt;tit&gt;Widz a czytelnik. Nocna pora&lt;/&gt;<br><br>Uderzająca w dramatach Słowackiego swoboda w zakresie gatunkowej poetyki oraz manewrowania efektami scenograficznymi skłaniała historyków literatury do pytania o skalę rozbieżności między wymową tekstu czytanego a tego, który przemawia ze sceny. Im więcej w utworze czytanym jest niedopowiedzeń, miejsc niedookreślonych, tym większe jego
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego