Typ tekstu: Książka
Autor: Bartkiewicz Bronisław
Tytuł: Oczyszczanie ścieków przemysłowych
Rok: 2002
tlenu w zakładach azotowych jest uzasadnione, ponieważ zakład dysponuje tlenem do celów technologicznych.
Oxytank (rys. 6.6) składa się z hermetycznej strefy aeracji 2, do której tlen dostarcza aerator 3, i z zewnętrznej strefy klarowania 1. Ścieki dopływające do strefy centralnej od dołu mieszają się z osadem czynnym dzięki pracy aeratora. Część centralna przykryta jest lekkim stropem 9. Z niej mieszanina ścieków, osadu i pęcherzyków tlenu przepływa do strefy klarowania. Pęcherzyki tlenu przez przewód 8 wracają do strefy napowietrzania. Nadmiar gazu upuszcza się okresowo przewodem 12. Efektywność wykorzystania tlenu wynosi ponad 95%.
Parametry technologiczne Oxytanku, zainstalowanego w Szczeklińskich Zakładach Chemicznych, podano
tlenu w zakładach azotowych jest uzasadnione, ponieważ zakład dysponuje tlenem do celów technologicznych.<br>Oxytank (rys. 6.6) składa się z hermetycznej strefy aeracji 2, do której tlen dostarcza aerator 3, i z zewnętrznej strefy klarowania 1. Ścieki dopływające do strefy centralnej od dołu mieszają się z osadem czynnym dzięki pracy aeratora. Część centralna przykryta jest lekkim stropem 9. Z niej mieszanina ścieków, osadu i pęcherzyków tlenu przepływa do strefy klarowania. Pęcherzyki tlenu przez przewód 8 wracają do strefy napowietrzania. Nadmiar gazu upuszcza się okresowo przewodem 12. Efektywność wykorzystania tlenu wynosi ponad 95%.<br>Parametry technologiczne Oxytanku, zainstalowanego w Szczeklińskich Zakładach Chemicznych, podano
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego