Typ tekstu: Książka
Autor: Bartkiewicz Bronisław
Tytuł: Oczyszczanie ścieków przemysłowych
Rok: 2002
do komór napowietrzania z osadem czynnym. Po drodze dodaje się kwasu fosforowego 100g/h, i siarczanu żelaza(II) 50g/m3. Do komór napowietrzania dopływają również ścieki bytowo-gospodarcze z zakładu.
Komora napowietrzania ma pojemność 1500 m3. Czas napowietrzania wynosi 5h, obciążenie objętościowe komory 1kg BZT5/( m3d). Komora napowietrzana jest dwoma aeratorami o zdolności natleniającej 2400kg tlenu na dobę. Osadnik wtórny o poj. 640 m3 obliczony jest na dwie godziny zatrzymania.
Po osadniku ścieki poprodukcyjne łączą się ze ściekami deszczowymi na dopływie do komory aeracji końcowej. W tej komorze ścieki napowietrzane są czterema aeratorami powierzchniowymi przez 90h.
Schemat obejmuje również przeróbkę odpadów
do komór napowietrzania z osadem czynnym. Po drodze dodaje się kwasu fosforowego 100g/h, i siarczanu żelaza(II) 50g/m&lt;hi rend="upper"&gt;3&lt;/&gt;. Do komór napowietrzania dopływają również ścieki bytowo-gospodarcze z zakładu.<br>Komora napowietrzania ma pojemność 1500 m&lt;hi rend="upper"&gt;3&lt;/&gt;. Czas napowietrzania wynosi 5h, obciążenie objętościowe komory 1kg BZT5/( m&lt;hi rend="upper"&gt;3&lt;/&gt;d). Komora napowietrzana jest dwoma aeratorami o zdolności natleniającej 2400kg tlenu na dobę. Osadnik wtórny o poj. 640 m&lt;hi rend="upper"&gt;3&lt;/&gt; obliczony jest na dwie godziny zatrzymania.<br>Po osadniku ścieki poprodukcyjne łączą się ze ściekami deszczowymi na dopływie do komory aeracji końcowej. W tej komorze ścieki napowietrzane są czterema aeratorami powierzchniowymi przez 90h.<br>Schemat obejmuje również przeróbkę odpadów
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego